UbuntuにCUDAをインストール

Ubuntu 20.04 LTSにCUDA Toolkit 11.2.2 をインストールしました。

搭載されているVGAカードの確認

以下のコマンドで搭載されているビデオカードが表示されます。

lspci -nn | grep '\[03'

お手軽 apt install版

sudo apt install -y nvidia-cuda-toolkit
nvcc -V

インストールされるバージョンは Cuda 10.1

最新版を公式から取得

mkdir ~/cuda
cd ~/cuda
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin
sudo mv cuda-ubuntu2004.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.2.2/local_installers/cuda-repo-ubuntu2004-11-2-local_11.2.2-460.32.03-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu2004-11-2-local_11.2.2-460.32.03-1_amd64.deb
sudo apt-key add /var/cuda-repo-ubuntu2004-11-2-local/7fa2af80.pub
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cuda

バージョン確認

/usr/local/cuda/bin/nvcc --version

コメント

タイトルとURLをコピーしました